Chọn kính Chống, Lọc hay Chặn ánh sáng xanh?

Hiện nay trên thị trường có nhiều cách gọi kính chống ánh sáng xanh tuỳ theo cách hiểu của người dùng về tính năng của sản phẩm. Ba tên gọi thường được tìm kiếm nhiều nhất là kính Chống ánh sáng xanh, kính Lọc ánh sáng xanh và kính Chặn ánh sáng xanh. Tuy nhiên tên gọi này có gì khác nhau hay không chúng ta cùng tìm hiểu.

Tìm hiểu về công nghệ Blue Control và Blue Cut

Kính chống ánh sáng xanh hiện nay chỉ có hai loại là Blue Control (công nghệ kiểm soát ánh sáng xanh) và Blue Cut (công nghệ cắt ánh sáng xanh). Trong đó:

  • Blue Control là kính chống 100% ánh sáng xanh 380-410nm và khoảng 40-50% ánh sáng xanh 410-500nm.
  • Blue Cut là kính chống 100% ánh sáng xanh 380-500nm.

Tham khảo: 9 sự thật ánh sáng xanh bạn nên biết để phòng ngừa tác hại và bảo vệ mắt

Chống, Lọc hay Chặn ánh sáng xanh chỉ là cách gọi

Ánh sáng xanh có bước sóng từ 380-500nm, trong đó ánh sáng xanh có bước sóng từ 380-410nm nguy hiểm và gây hại cho mắt, trong khi ánh sáng xanh có bước sóng từ 410-500nm vô hại.

Người dùng thường nhầm lẫn kính chống hoặc chặn ánh sáng xanh là kính Blue Cut, trong khi kính lọc ánh sáng xanh là kính Blue Control. Tuy nhiên cách gọi chống, chặn hay lọc thực chất không khác nhau, vì mọi chiếc kính đều phải có đủ tính năng chống, chặn và lọc.

Nói cách khác, kính chống hoặc chặn ánh sáng xanh hoàn toàn giống với kính lọc ánh sáng xanh vì bản chất của kính là lọc ánh sáng, cho ánh sáng trắng đi qua và chống hoặc chặn lại ánh sáng màu xanh.

Tổng kết

Để không bị nhầm lẫn khi tìm mua kính chống ánh sáng xanh, người dùng nên tìm kiếm sản phẩm dựa vào tính năng của kính là Blue Control (kiểm soát ánh sáng xanh, lọc một phần ánh sáng xanh) hoặc Blue Cut (cắt ánh sáng xanh, lọc hoàn toàn ánh sáng xanh).

Một suy nghĩ về “Chọn kính Chống, Lọc hay Chặn ánh sáng xanh?

Trả lời