Khi có bất cứ vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp dẫn đến khiếu nại, Matti và khách hàng cùng giải quyết trên quan điểm:

 • Tôn trọng lẫn nhau
 • Chân thành và cởi mở
 • Không xâm phạm lợi ích giữa đôi bên
 • Cùng đưa ra phương án giải quyết thoả đáng
 • Nhanh chóng, không làm mất thời gian của đôi bên

Matti cam kết giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng:

 • Đúng luật pháp
 • Tuân thủ theo các điều kiện, chính sách công khai trên website
 • Hài hoà, thoả đáng
 • Không xâm phạm, làm ảnh hưởng lợi ích của khách hàng
 • Nhanh chóng, không làm khách hàng phải đợi lâu

Matti từ chối giải quyết khiếu nại trong trường hợp:

 • Lợi dụng, xâm phạm lợi ích của Matti
 • Vi phạm pháp luật
 • Không đúng với các điều kiện – chính sách của Matti