Cách đọc đơn kính thuốc và Kết quả đo thị lực

Biết đọc đơn kính thuốc giúp bạn kiểm tra cơ sở cắt kính có cắt đúng cho mình không. Kính của nhà cung cấp có đúng theo đơn của bác sĩ chỉ định không. Đơn kính thuốc hay kết quả đo mắt (đo thị lực) về cơ bản bao gồm những thông tin là:

(1) TL – Thị lực

(2) L/MT/ LE/ OS – Mắt trái; R/MP/ RE/ OD – Mắt phải

(3) SPH – độ, dấu “-” là độ cận, dấu “+” là độ viễn

(4) CYL – độ loạn thị

(5) AXE – Trục loạn thị, là thông tin bổ sung cho mục CYL để thợ cắt kính cho bạn

(8) SE: số độ kính nên sử dụng

(6) ADD – độ tăng (có người nhìn xa cho kết quả khác với nhìn gần nên phải làm 2 kính hoặc 2 tròng khác nhau, gọi là độ tăng)

(7) PD/ KCDT – Khoảng cách đồng tử

Trả lời