Chứng nhận Chất lượng của kính chống ánh sáng xanh MATTI

Sản phẩm của MATTI được sản xuất theo công nghệ đạt tiêu chuẩn CE, FDA đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước châu Âu và Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, MATTI được kiểm định độc lập tại Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam, viện Đo lường Việt Nam.

Kết quả do Tổng cục Đo lường Chất lượng, viện Đo lường Việt Nam công bố, căn cứ theo giấy chứng nhận số V11.CN6.1016.21 như sau:

Xem Giấy chứng nhận tại đây: Kết quả Kiểm định MATTI – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường.pdf

  • Độ truyền sáng 93%
  • Chống tia UV (100-380nm) : 100%
  • Chống ánh sáng xanh (380-410nm) : 100%
  • Chống ánh sáng xanh (410-500nm): 45%

Theo kết quả của Viện Thị lực Nhật Bản (Japan Spectacles and Popular Optics Inspection Institute):

  • Độ truyền sáng: 92%
  • Khả năng loại bỏ tia UV: 99%
  • Khả năng loại bỏ ánh sáng xanh: 43.4%