Lưu trữ thẻ: sợ ánh sáng

Nhạy cảm và sợ ánh sáng:triệu chứng, nguyên nhân và điều trị

Chứng sợ ánh sáng, nhạy cảm ánh sáng chói

Mặt bạn có nhạy cảm với ánh sáng đến mức làm cho bạn thấy sợ ánh sáng? Nếu ánh sáng mặt trời khiến bạn khó chịu thì rất có thể bạn đang mắc chứng sợ ánh sáng. Chứng sợ ánh sáng là gì? Chứng sợ ánh sáng, nhạy cảm ánh sáng (tiếng Anh: photophobia) là […]