Lưu trữ thẻ: chảy nước mắt

Chảy nước mắt sống: nguyên nhân, phòng ngừa và điều trị

chảy nước mắt sống

Chảy nước mắt sống là tình trạng nước mắt tự chảy ra không kiểm soát được, có thể chảy nước mắt một bên trái hay phải, hoặc cả hai bên. Tình trạng này thường đi kèm biểu hiện mờ mắt, đổ ghèn, sưng đỏ. Chảy nước mắt sống là gì? Chảy nước mắt sống là […]