Lưu trữ thẻ: chức năng

Giải phẫu mắt – cấu tạo của mắt, các bộ phận và chức năng

Hiểu các bộ phận và chức năng hoạt động của mắt giúp bạn hiểu cách bạn nhìn và những gì bạn có thể làm để bảo vệ mắt, giúp mắt hoạt động bình thường và phòng ngừa các bệnh về mắt. Mắt là một trong những bộ phận phức tạp nhất của cơ thể. Các […]