Bao bì kính chống ánh sáng xanh Matti

Nội dung trên bao bì MATTI gồm có:

[1] Logo

[2] Tiêu đề & biểu tượng

Tiêu đề tiếng Việt:

Kính chống ánh sáng xanh

Giảm mỏi mắt. Lấy lại giấc ngủ ngon.

Tiêu đề tiếng Anh

High Quality Blue Light Glasses

Reduce Eye Strain. Improve Your Sleep.

Biểu tượng: Phone | Laptop | TV | Game controller

[3] Hình ảnh : xem link ảnh

[4] QR code

Link download QR CODE

[5] Nội dung

Nội dung tiếng Việt:

Gọng kính TR90 siêu nhẹ. Tròng kính Polycarbonate công nghệ kiểm soát ánh sáng xanh Blue Control lọc 100% ánh sáng xanh 380-410nm và 45% ánh sáng xanh 410-500nm. Kính chống ánh sáng xanh Matti giúp bảo vệ mắt, giảm mỏi mắt và lấy lại giấc ngủ ngon.

Nội dung tiếng Anh:

Ultimate lightweight TR90 frames. Blue control and high quality polycarbonate lenses that block 100% of the blue light on the 380-410nm spectrum and 45% of the blue light on the 410-500nm spectrum. Matti blue light glasses protect your eyes, reduce eye strain and improve your sleep.