Lưu trữ thẻ: thoái hoá điểm vàng

Ánh sáng xanh tác động gì tới điểm vàng của mắt

Tác động của ánh sáng xanh tới điểm vàng

Các nghiên cứu gần đây cho thấy ánh sáng xanh gây ra hội chứng thị giác màn hình, ở mức độ nặng có thể tác động tới điểm vàng gây bệnh thoái hoá điểm vàng. Các loại ánh sáng xanh Để hiểu ánh sáng xanh tác động và gây hại điểm vàng như nào, chúng […]

Ánh sáng xanh gây mù loà do thoái hoá điểm vàng

Ánh sáng xanh gây thoái hoá điểm vàng

Các nghiên cứu mới cho thấy ánh sáng xanh từ màn hình kỹ thuật số như tv, máy tính và điện thoại là nguyên nhân gây bệnh thoái hoá điểm vàng, dẫn đến mù loà. Cơ chế hoạt động của mắt người Để hiểu nguyên nhân vì sao ánh sáng xanh gây bệnh thoái hoá […]